Η energy365 στο Facebook

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η energy365 δημιουργήθηκε από διπλωματούχους μηχανικούς για να καλύψει όλα τα σύγχρονα ενεργειακά ζητήματα που αφορούν την οικολογική δόμηση. Θέματα όπως η ενεργειακή επιθεώρηση, η ενεργειακή μελέτη, οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καθώς και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν τον βασικό κορμό δραστηριοτήτων της.
Η ενέργεια είναι ένα ζήτημα που πρέπει πλέον να μας απασχολεί όλους 365 ημέρες το χρόνο.