Η energy365 στο Facebook

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο έγγραφο για:

-την ενοικίαση του ακινήτου

-τη μεταβίβαση του ακινήτου

-την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον»Τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε να σας εκδώσουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι:

-Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο)

-Αντίγραφα συμβολαίων στα οποία περιγράφεται το ακίνητο

-Βεβαίωση δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο εφόσον το ακίνητο έχει δηλωθεί.Στην περίπτωση που το ακίνητό σας
δεν έχει ακόμη δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται κανονικά και χωρίς αυτό.

-Σε περίπτωση που το ακίνητό σας είναι κατασκευασμένο μετά την 14/3/1983 θα χρειαστούμε και τον αριθμό αδείας της οικοδομής και την χρονολογία έκδοσής της

-Σε περίπτωση που έχετε κάνει οποιαδήποτε τακτοποίηση ή νομιμοποίηση στο ακίνητο (ημιυπαίθριοι κτλ.) είναι απαραίτητα αντίγραφα των βεβαιώσεων αυτών.

Κατόψεις σκαριφήματα ή τοπογραφικές απεικονίσεις δεν είναι απαραίτητες γιατί τις αναλαμβάνουμε εμείς ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ.Για έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού μέσα σε 24 ώρες καλέστε στα: 2106532109 και 6973655362